Rodokmen rodu Kramlů

Zajímáte-li se o své předky stejného jména, kteří pocházejí ze šumavského Pohorska a pokud máte zájem, ozvěte se na email: hermankraml@seznam.cz

Rod šumavských svobodníků žil a žije na území bývalého královského hvozdu od počátku druhé poloviny 17.století převážně ve stašské rychtě.

K dispozici jsou údaje od roku 1650 zhruba do počátku minulého století a týkají se více než tří tisíc jedinců.

Všichni Kramlové v republice, kterých je dnes více než pět set, jsou příbuzní.

Zda se nám podaří dotvořit celý rozrod až do dnešních dnů, to záleží dnes především na Vás, nositelích tohoto příjmení.

Připravuje se vydání knihy Historie rodu Kramlů svobodníků z šumavského Královského hvozdu, rozsah 150 stran A4 s obrazovými přílohami. V případě zájmu se obraťte na výše uvedený email.

Kniha bude vydána vlastním nákladem, náklad bude tedy omezený, pouze pro předem objednané zájemce.