Rodokmen rodu Kramlů

Zajímáte-li se o své předky stejného jména, kteří pocházejí ze šumavského Pohorska a pokud máte zájem, ozvěte se na email: hermankraml@seznam.cz

Rod šumavských svobodníků žil a žije na území bývalého královského hvozdu od počátku druhé poloviny 17.století převážně ve stašské rychtě.

K dispozici jsou údaje od roku 1650 zhruba do počátku minulého století a týkají se více než tří tisíc jedinců.

Všichni Kramlové v republice, kterých je dnes více než pět set, jsou příbuzní.

Zda se nám podaří dotvořit celý rozrod až do dnešních dnů, to záleží dnes především na Vás, nositelích tohoto příjmení.